WP-Typography

Ett av mina favo­rit­tillägg till Word­Press är WP-Typography. Tyvärr har detta tillägg inte upp­da­te­rats på två år, vil­ket gör att det har vissa nack­de­lar, främst att det inte pas­sar till­sam­mans med WP Mark­down. Jag har en upp­da­te­rad ver­sion som jag fun­de­rar på att se hur man kan få in i den offi­ci­ella,har lagt upp på Git­hub med väl­digt små för­änd­ringar, främst har jag tagit bort depreca­ted saker, och änd­rat namn på en klass (HTML parsern).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>