Etikettarkiv: typography

WP-Typography

Ett av mina favo­rit­tillägg till Word­Press är WP-Typography. Tyvärr har detta tillägg inte upp­da­te­rats på två år, vil­ket gör att det har vissa nack­de­lar, främst att det inte pas­sar till­sam­mans med WP Mark­down. Jag har en upp­da­te­rad ver­sion som jag fun­de­rar på att se hur man kan få in i den offi­ci­ella,har lagt upp på Git­hub med väl­digt små för­änd­ringar, främst har jag tagit bort depreca­ted saker, och änd­rat namn på en klass (HTML parsern).