Etikettarkiv: Plugins

Gedit++

Upp­da­te­ring: Vis­sa änd­ring­ar i plu­gins Jag sit­ter på Ubun­tu, som har kom­mit upp tidi­ga­re. Just nu är det 10.04, men jag och min pojk­vän job­bar på att instal­le­ra om våra respek­ti­ve dato­rer och sedan byta så att han har min sta­tio­nä­ra och jag har hans bär­ba­ra. Han är hem­ma mer än vad jag är, så det är gans­ka vet­tigt. Men, nu var det inte om Ubun­tu, utan om vad jag använ­der när jag kodar, näm­li­gen Gedit. Egent­li­gen tror jag att det ska skri­vas gEdit, eftersom det är en tex­tre­di­ge­ra­re för Gno­me, men jag tyc­ker det låter så myc­ket söta­re med “gedit”, hårt g givet­vis. …Efter den­na lil­la paren­tes så åter­går vi till min setup <.<

Grundläggande plugins

 • Exter­nal tools
 • File Brow­ser
 • Insert Date/Time
 • Pyt­hon con­so­le
 • Quick open
 • Snip­pets
 • Sort

Addons från gedit-plugins

 • Book­marks
 • Brac­ket Com­ple­tion Just den här använ­der jag expli­cit inte, eftersom den inte fun­ge­rar med en plu­gin som nämns sena­re
 • Char­map
 • Code Com­ment
 • Color pic­ker
 • Com­man­der
 • Draw spa­ces
 • Join lines/ Split lines
 • Ses­sion Saver
 • Smart Spa­ces
 • Tag List
 • Ter­mi­nal
 • Word com­ple­tion

Övriga plugins