Etikettarkiv: Plugins

Gedit++

Upp­da­te­ring: Vissa änd­ringar i plu­gins Jag sit­ter på Ubuntu, som har kom­mit upp tidi­gare. Just nu är det 10.04, men jag och min pojk­vän job­bar på att instal­lera om våra respek­tive dato­rer och sedan byta så att han har min sta­tio­nära och jag har hans bär­bara. Han är hemma mer än vad jag är, så det är ganska vet­tigt. Men, nu var det inte om Ubuntu, utan om vad jag använ­der när jag kodar, näm­li­gen Gedit. Egent­li­gen tror jag att det ska skri­vas gEdit, eftersom det är en tex­tre­di­ge­rare för Gnome, men jag tyc­ker det låter så myc­ket sötare med “gedit”, hårt g givet­vis. …Efter denna lilla paren­tes så åter­går vi till min setup <.<

Grund­läg­gande plugins

 • Exter­nal tools
 • File Brow­ser
 • Insert Date/Time
 • Pyt­hon console
 • Quick open
 • Snip­pets
 • Sort

Addons från gedit-plugins

 • Book­marks
 • Brac­ket Com­ple­tion Just den här använ­der jag expli­cit inte, eftersom den inte fun­ge­rar med en plu­gin som nämns senare
 • Char­map
 • Code Com­ment
 • Color pic­ker
 • Com­man­der
 • Draw spa­ces
 • Join lines/ Split lines
 • Ses­sion Saver
 • Smart Spa­ces
 • Tag List
 • Ter­mi­nal
 • Word com­ple­tion

Övriga plu­gins