Etikettarkiv: float

Ordvits på att ett system buggar

Internet Explorer 9 float bug

Idag har jag varit på insekts­jakt! Desig­nen till en sida jag job­bar med var snygg i Chro­me och Fire­fox, så hyf­sad man kun­de för­vän­ta sig i IE8, och sedan kol­la­de jag IE9

Åh jis­ses. Hela lay­ou­ten var helt ur led, med en flo­at: left till höger, och side­ba­ren (flo­at: right) nere på näs­ta rad.

Enter Goog­le! Det visa­de sig att det finns/fanns en bug i IE om man har anting­en 1) för­äl­der utan fast bredd eller 2) för­äl­der med mar­gin: auto.

Jag hade 2), men vem vill låta bli en cen­tre­rad lay­out? Jag fort­sat­te Goog­la. Slut­li­gen såg jag en intres­sant trend… Många med det­ta pro­blem hade en fel­ak­tig doc­ty­pe.

Det hade ju vis­ser­li­gen inte vi, men i despe­ra­tion skrev jag DOCTYPE istäl­let för doc­ty­pe, dvs med sto­ra istäl­let för små bok­stä­ver. Då fun­ge­ra­de lay­ou­ten.

Så, för att sam­man­fat­ta: Inter­net Explo­rer ham­nar i quirks­mo­de om doc­ty­pe är skri­vet med små bok­stä­ver.

PS: Ifall någon vet vem som gjort bil­den jag använ­der så skul­le jag vara tack­sam över att få reda på det. Den har legat i map­par på mina dato­rer sedan cir­ka -96, och konst­nä­rens förs­ta namn är tro­ligt­vis “Åke”.