Etikettarkiv: dconf-editor

Ändra Gedit-terminalens färger

I Ubun­tu Pre­ci­se finns en mind­re bug som gör att ter­mi­na­len i Gedit inte är läs­ba­ra. I sökan­det efter lös­ning­en (och efter snyg­ga­re fär­ger) hit­ta­de jag föl­jan­de frå­ga som täck­te en stör­re frå­ga.

Mitt val var att sät­ta upp en ter­mi­nal som i mångt och myc­ket ser ut som Cobalt, det färgsche­ma jag använ­der. Allt­så blir det det föl­jan­de:

  1. Instal­le­ra dconf-editor om den inte redan är instal­le­rad (i ubun­tu: sudo apt-get install dconf-editor)
  2. Öpp­na dconf-editor och navi­ge­ra till org » gnome » gedit » plugins » terminalSkärmdump av dconf-editor
  3. Som synes har jag en mörk­blå färg som bak­grund (#001b33) och en ljus­grå färg som text (#fefe­fe). Jag har valt att inte använ­da temats fär­ger, eftersom des­sa inte är helt läs­ba­ra. Palet­te kan man sät­ta till oli­ka fär­ger, men jag är nöjd med de fär­ger som jag har lagt in här.