Etikettarkiv: dconf-editor

Ändra Gedit-terminalens färger

I Ubuntu Pre­cise finns en mindre bug som gör att ter­mi­na­len i Gedit inte är läs­bara. I sökan­det efter lös­ningen (och efter snyg­gare fär­ger) hit­tade jag föl­jande fråga som täckte en större fråga.

Mitt val var att sätta upp en ter­mi­nal som i mångt och myc­ket ser ut som Cobalt, det färgschema jag använ­der. Alltså blir det det följande:

  1. Instal­lera dconf-editor om den inte redan är instal­le­rad (i ubuntu: sudo apt-get install dconf-editor)
  2. Öppna dconf-editor och navi­gera till org » gnome » gedit » plugins » terminalSkärmdump av dconf-editor
  3. Som synes har jag en mörk­blå färg som bak­grund (#001b33) och en ljus­grå färg som text (#fefefe). Jag har valt att inte använda temats fär­ger, eftersom dessa inte är helt läs­bara. Palette kan man sätta till olika fär­ger, men jag är nöjd med de fär­ger som jag har lagt in här.