Snart natti

Nu är skaf­fe­ri­et stä­dat (dock inte inpac­kat), kyl­skåpet tömt men inte stä­dat… Kanske tre-fyra disk­ho­ar kvar, och slut­li­gen damm­sug­ning och sku­ra gol­ven, även om det inte blir helt rent för­rän vi har fått ut all­ting.

I mor­gon kom­mer vi att spe­la roll­spel med en kom­pis som kom­mer att skjut­sa oss till tåget arla ons­dag mor­gon, vil­ket kom­mer bli kul. Sha­dowrun, där vi har ett pro­fes­sio­nellt team av sex per­so­ner (två karak­tä­rer var). Vi bestäm­de oss för att göra två karak­tä­rer var för att dels få litet stör­re team, och även för att få litet vari­a­tion.