Recruitment Sites Y U NO B USABLE?

Eugh. Sökt en mas­sa jobb idag. Skri­vit upp mig på ett par nya stäl­len, ock­så. Tän­ker inte näm­na “the bad” och “the ugly”, men Arbets­för­med­ling­ens sida är helt okay. Gil­lar fort­fa­ran­de inte att man ock­så är tvung­en att skri­va in sin CV (igen), men när jag nu insett att jag kan skic­ka ansök­ning­ar via deras sida, med infor­ma­tion från CV:n jag skrev in där är jag lyck­li­ga­re.

Vär­re är det med sidor som först tving­ar en att fyl­la i CV… Och sedan är jag ändå tvung­en att skic­ka en CV när jag ansö­ker jobb de har mat­chat mig med! >.<

Var­för, oh var­för, kan det inte kom­ma ut ett for­mat för CV som alla kan läsa. Måhän­da att jag bor­de lösa det­ta dilem­ma genom att göra ett sådant for­mat? Ock­så… Jag öns­kar att det gick lät­ta­re att skri­va in sig. Jag söker gär­na jobb, men när jag först behö­ver skri­va in mig på ett halvt dus­sin stäl­len, ibland med design som läm­nar myc­ket att öns­ka och fram­förallt med använ­dar­vän­lig­het som läm­nar myc­ket att öns­ka… Ja, då känns det inte rik­tigt lika kul.