Om mig

Jag heter Marie och är en pro­gram­me­ran­de nörd som tyc­ker om att spe­la roll­spel, sjunga och sy, inte nöd­vän­digt­vis i den ord­ning­en.

Sedan feb­ru­a­ri 2012 job­bar jag på Pine­ber­ry som utveck­la­re. Van­li­ga brask­lap­pen: Vad jag skri­ver här är mina egna tan­kar och åsik­ter, inte nöd­vän­digt­vis Pine­ber­rys.

Kommentera