Om mig

Jag heter Marie och är en pro­gram­me­rande nörd som tyc­ker om att spela roll­spel, sjunga och sy, inte nöd­vän­digt­vis i den ordningen.

Sedan feb­ru­ari 2012 job­bar jag på Pine­berry som utveck­lare. Van­liga brask­lap­pen: Vad jag skri­ver här är mina egna tan­kar och åsik­ter, inte nöd­vän­digt­vis Pineberrys.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>