NaNoWriMo

Jag har bestämt mig. Det blir skri­van­de det här året. Tidi­ga­re har jag ald­rig haft tid/ork att skri­va, och NaNoWriMo har all­tid kom­mit all­de­les för plöts­ligt. I år har jag idéer, jag har viss inspi­ra­tion, och en käns­la för vad jag vill göra.

Novem­ber, here I come!

Jag har instal­le­rat FocusWri­ter, för att se om det är bätt­re för mig än att använ­da Gedit. Kom­mer nog sak­na att inte se for­ma­te­ring­en när jag använ­der Mark­down, men det går nog bra.

Liten got­cha: Eftersom jag har Ubun­tu (som inte använ­der KDE) var jag tvung­en att instal­le­ra ett par oli­ka paket: sudo apt-get install libqt4-dev libzip-dev libenchant-dev.