Matplaneringar

Pla­ne­rar att för­sö­ka sät­ta mig ner var­je mån­dag och skri­va upp en lis­ta över recept och lik­nan­de som vi ska göra under vec­kan, och för­hopp­nings­vis ock­så kun­na betyg­sät­ta en del av recep­ten.

Idag är det ons­dag och inte mån­dag, men nu får vi se här…

Förra veckan

Pann­biff med brun­sås

Brun­sås-

Käl­la: egen

Betyg: 7/10

Pann­biff-

Käl­la: gar­li­ca

Betyg: 7/10

Myc­ket goda. Vi orka­de inte ste­ka dem innan, så stek­te dem i ugnen. Per­fect LCHF pann­biff, och med en pojk­vän som äls­kar brun­sås blev det jät­te­bra.

Kyck­ling i pep­par­sås

Käl­la: recept.nu

Betyg: 5/10

Tan­kar-

Den färs­ka kyck­ling­en vi köp­te skul­le var bra till och med i mor­gon. När vi öpp­na­de den i lör­dags luk­ta­de den äck­ligt, så vi var tvung­na att slänga den. I stäl­let använ­de vi kyck­ling­fi­le som skul­le ha använts till brö­dad kyck­ling.

Äggen hade inte kokat ordent­ligt, så det behö­ver vi se till näs­ta gång. Kyck­ling­en var god, men blev litet torr och trå­kig. Såsen var jät­te­god och kom­mer defi­ni­tivt att använ­das igen — kanske med något kött som har mer smak än vad kyck­ling­en har. Vi ska tes­ta den med hel kyck­ling såsom recept föreslog en gång ock­så, och efter det kom­mer vi kun­na säga mer.

Den här veckan