Kategoriarkiv: IDE

Ändra Gedit-terminalens färger

I Ubuntu Pre­cise finns en mindre bug som gör att ter­mi­na­len i Gedit inte är läs­bara. I sökan­det efter lös­ningen (och efter snyg­gare fär­ger) hit­tade jag föl­jande fråga som täckte en större fråga.

Mitt val var att sätta upp en ter­mi­nal som i mångt och myc­ket ser ut som Cobalt, det färgschema jag använ­der. Alltså blir det det följande:

 1. Instal­lera dconf-editor om den inte redan är instal­le­rad (i ubuntu: sudo apt-get install dconf-editor)
 2. Öppna dconf-editor och navi­gera till org » gnome » gedit » plugins » terminalSkärmdump av dconf-editor
 3. Som synes har jag en mörk­blå färg som bak­grund (#001b33) och en ljus­grå färg som text (#fefefe). Jag har valt att inte använda temats fär­ger, eftersom dessa inte är helt läs­bara. Palette kan man sätta till olika fär­ger, men jag är nöjd med de fär­ger som jag har lagt in här.

Gedit++

Upp­da­te­ring: Vissa änd­ringar i plu­gins Jag sit­ter på Ubuntu, som har kom­mit upp tidi­gare. Just nu är det 10.04, men jag och min pojk­vän job­bar på att instal­lera om våra respek­tive dato­rer och sedan byta så att han har min sta­tio­nära och jag har hans bär­bara. Han är hemma mer än vad jag är, så det är ganska vet­tigt. Men, nu var det inte om Ubuntu, utan om vad jag använ­der när jag kodar, näm­li­gen Gedit. Egent­li­gen tror jag att det ska skri­vas gEdit, eftersom det är en tex­tre­di­ge­rare för Gnome, men jag tyc­ker det låter så myc­ket sötare med “gedit”, hårt g givet­vis. …Efter denna lilla paren­tes så åter­går vi till min setup <.<

Grund­läg­gande plugins

 • Exter­nal tools
 • File Brow­ser
 • Insert Date/Time
 • Pyt­hon console
 • Quick open
 • Snip­pets
 • Sort

Addons från gedit-plugins

 • Book­marks
 • Brac­ket Com­ple­tion Just den här använ­der jag expli­cit inte, eftersom den inte fun­ge­rar med en plu­gin som nämns senare
 • Char­map
 • Code Com­ment
 • Color pic­ker
 • Com­man­der
 • Draw spa­ces
 • Join lines/ Split lines
 • Ses­sion Saver
 • Smart Spa­ces
 • Tag List
 • Ter­mi­nal
 • Word com­ple­tion

Övriga plu­gins