Kategoriarkiv: Bugfix

Ordvits på att ett system buggar

Internet Explorer 9 float bug

Idag har jag varit på insekts­jakt! Desig­nen till en sida jag job­bar med var snygg i Chrome och Fire­fox, så hyf­sad man kunde för­vänta sig i IE8, och sedan kol­lade jag IE9

Åh jis­ses. Hela lay­ou­ten var helt ur led, med en float: left till höger, och side­ba­ren (float: right) nere på nästa rad.

Enter Google! Det visade sig att det finns/fanns en bug i IE om man har antingen 1) för­äl­der utan fast bredd eller 2) för­äl­der med mar­gin: auto.

Jag hade 2), men vem vill låta bli en cen­tre­rad lay­out? Jag fort­satte Googla. Slut­li­gen såg jag en intres­sant trend… Många med detta pro­blem hade en fel­ak­tig doctype.

Det hade ju vis­ser­li­gen inte vi, men i despe­ra­tion skrev jag DOCTYPE istäl­let för doc­type, dvs med stora istäl­let för små bok­stä­ver. Då fun­ge­rade layouten.

Så, för att sam­man­fatta: Inter­net Explo­rer ham­nar i quirks­mode om doc­type är skri­vet med små bokstäver.

PS: Ifall någon vet vem som gjort bil­den jag använ­der så skulle jag vara tack­sam över att få reda på det. Den har legat i map­par på mina dato­rer sedan cirka –96, och konst­nä­rens första namn är tro­ligt­vis “Åke”.