Kategoriarkiv: Matplanering

Matplaneringar

Pla­ne­rar att för­sö­ka sät­ta mig ner var­je mån­dag och skri­va upp en lis­ta över recept och lik­nan­de som vi ska göra under vec­kan, och för­hopp­nings­vis ock­så kun­na betyg­sät­ta en del av recep­ten.

Idag är det ons­dag och inte mån­dag, men nu får vi se här…

Förra veckan

Pann­biff med brun­sås

Brun­sås-

Käl­la: egen

Betyg: 7/10

Pann­biff-

Käl­la: gar­li­ca

Betyg: 7/10

Myc­ket goda. Vi orka­de inte ste­ka dem innan, så stek­te dem i ugnen. Per­fect LCHF pann­biff, och med en pojk­vän som äls­kar brun­sås blev det jät­te­bra.

Kyck­ling i pep­par­sås

Käl­la: recept.nu

Betyg: 5/10

Tan­kar-

Den färs­ka kyck­ling­en vi köp­te skul­le var bra till och med i mor­gon. När vi öpp­na­de den i lör­dags luk­ta­de den äck­ligt, så vi var tvung­na att slänga den. I stäl­let använ­de vi kyck­ling­fi­le som skul­le ha använts till brö­dad kyck­ling.

Äggen hade inte kokat ordent­ligt, så det behö­ver vi se till näs­ta gång. Kyck­ling­en var god, men blev litet torr och trå­kig. Såsen var jät­te­god och kom­mer defi­ni­tivt att använ­das igen — kanske med något kött som har mer smak än vad kyck­ling­en har. Vi ska tes­ta den med hel kyck­ling såsom recept föreslog en gång ock­så, och efter det kom­mer vi kun­na säga mer.

Den här veckan

LCHF såser

Brun­sås

Gräd­de, soja, vit­pep­par, fond, ett par  äggu­lor.

Koka ihop gräd­den tills det är hal­ve­rat. Lägg till ett par äggu­lor, soja för färg, fond för smak, vit­pep­par. Vis­pa :ordent­ligt: efter äggu­lor­na åker i, eftersom annars ris­ke­rar du ägg­klum­par i såsen, och det är inte gott. När såsen är tjock nog, ät.

Löksås

Gräd­de, lök, smör, vit­pep­par.

Skär löken i sma­la strim­lor. Stek dem mju­ka på låg vär­me i ordent­ligt med smör.

Koka ihop gräd­den tills den har bli­vit hal­ve­rad. Häll på den mju­ka löken. Låt koka ihop tills det är en tjock sås. Even­tu­ellt red av med ett par äggu­lor.

Alfre­do­sås

Gräd­de, vit­pep­par, tim­jan, ore­gano, basi­li­ka, 1 ägg/3dl gräd­de, räk­na 150g riven ost/3dl gräd­de

Värm gräd­den på låg tem­pe­ra­tur. Rör i kryd­dor­na. Rör i ägg. Rör i riven ost tills kon­si­sten­sen är enligt öns­ke­mål.

 

 

Kalla wraps till tågresan

Vi åker kloc­kan sex på mor­go­nen. Det­ta bety­der att vi inte kom­mer att äta något innan vi åker, men där­e­mot behö­ver vi defi­nivt något att äta under resan. Nuför­ti­den går det att åka direkt ner till när­mas­te sta­tion utan att behö­va åka via Göte­borg, så vi kom­mer inte ens kun­na stan­na och äta en varm­korv där.

Vi har slut­li­gen bestämt oss för wraps, anting­en tor­til­la­bröd eller tunn­bröd. Fyll­ning­en är fort­fa­ran­de obe­stämd, myc­ket eftersom jag har hit­tat så många intres­san­ta recept.

 • Rökt lax­rö­ra med rom, lök och cre­me fraiche
 • Kyck­lingsal­lad med bacon
 • Rost­biff med phi­la­del­p­hi­a­ost, kryd­dor och avoca­do

Slut­lig ide:

Kal­la texmex kyck­ling­w­raps med avoca­do

Två por­tio­ner

 • Två tor­til­la­bröd eller tunn­bröd
 • Två avoca­do i mind­re bitar
 • Kyck­ling­fi­le i mind­re bitar
 • Texmex kryd­da eller stir­fry, vi får se vad som ser intres­sant ut
 • Sal­sa
 • Phi­la­del­p­hi­a­ost
 • Grön­sa­ker — sal­lad, tomat, äpp­len, gur­ka, vad man nu tyc­ker man vill ha
 1. Stek kyck­ling­fi­len med kryddan/stirfry
 2. Bred phi­la­del­p­hi­a­ost på brö­den, lägg på grön­sa­ker i mind­re bitar
 3. Lägg kyck­ling­en på grön­sa­ker­na
 4. Top­pa med sal­sa, rul­la ihop, even­tu­ellt med folie

Tis­dag mor­gon. Det blid­de ing­et kyck­ling­w­raps.

Vad blid­de det då då?

Det blid­de sam­ma sak, men med citron/chipotle kryd­dad fläsk­fi­le istäl­let för kyck­ling, eftersom vi fort­fa­ran­de hade ett paket kvar i kylen, så det ugns­ba­ka­des.

Städa, städa, städa >.

Jag erkän­ner. Jag är en pack­råt­ta. Och nu ska en mas­sa saker släng­as och lik­nan­de, för ons­dag mor­gon åker vi tidigt, tidigt och då bör allt vara om inte helt ner­pac­kat (vi har inte till­räck­ligt med lådor för allt har vi insett), åtminsto­ne i ord­ning nog för att kun­na pac­kas in när vi kom­mer med väs­kor att fyl­la med det sista.

Till lunch idag hade vi bre­ak­fast bur­ri­tos. Det blir myc­ket mat som tar litet disk/ingredienser nu de sista dagar­na.

Bre­ak­fast Bur­ri­tos

För två per­so­ner:

 • 6 ägg
 • 2 tor­til­la­bröd (rejä­la)
 • 140g bacon (1 nor­malt paket)
 • Rejält med ost
 • Sal­sa
 • Even­tu­ellt cre­me fraiche
 1. Stek baco­net kris­pigt, i små­bi­tar.
 2. Lägg sal­sa och bacon på tor­til­la­brö­den.
 3. Stek ägg­rö­ran i bacon­fet­tet, smält för­sik­tigt ner osten i röran.
 4. Lägg ägg­rö­ran på tor­til­la­brö­den.
 5. Rul­la ihop och njut