Kategoriarkiv: Allmänna tankar

Städa, städa, städa >.

Jag erkän­ner. Jag är en pack­råt­ta. Och nu ska en mas­sa saker släng­as och lik­nan­de, för ons­dag mor­gon åker vi tidigt, tidigt och då bör allt vara om inte helt ner­pac­kat (vi har inte till­räck­ligt med lådor för allt har vi insett), åtminsto­ne i ord­ning nog för att kun­na pac­kas in när vi kom­mer med väs­kor att fyl­la med det sista.

Till lunch idag hade vi bre­ak­fast bur­ri­tos. Det blir myc­ket mat som tar litet disk/ingredienser nu de sista dagar­na.

Bre­ak­fast Bur­ri­tos

För två per­so­ner:

 • 6 ägg
 • 2 tor­til­la­bröd (rejä­la)
 • 140g bacon (1 nor­malt paket)
 • Rejält med ost
 • Sal­sa
 • Even­tu­ellt cre­me fraiche
 1. Stek baco­net kris­pigt, i små­bi­tar.
 2. Lägg sal­sa och bacon på tor­til­la­brö­den.
 3. Stek ägg­rö­ran i bacon­fet­tet, smält för­sik­tigt ner osten i röran.
 4. Lägg ägg­rö­ran på tor­til­la­brö­den.
 5. Rul­la ihop och njut

Morgnar och funderingar

Det är egent­li­gen gans­ka fånigt. Jag har pre­cis bör­jat med min blog, jag tror inte ens att det finns län­kar ute någon­stans, men en del av mig kän­ner mig jät­te­o­ro­lig över att ing­en har läst den. Men jag pos­tar inte för and­ra. Jag pos­tar för mig själv, och even­tu­ellt någon gång kan det bli så att folk fak­tiskt är intres­se­ra­de av att läsa den.

Just nu använ­der jag ett stan­dard tema, men jag pla­ne­rar att bör­ja lära mig hur Word­Press fun­ge­rar, just så att jag kan instal­le­ra och änd­ra all­ting, om det behövs. Inte bara med widgets och lik­nan­de, utan att skri­va med PHP koden som används på oli­ka stäl­len, eftersom Word­Press är ett verk­tyg som är myc­ket popu­lärt inom web­b­ut­veck­ling.

Hello world!

Mitt förs­ta inlägg på min blog, som kom­mer att hand­la om vad som helst, egent­li­gen. Jag är en data­nörd med pro­gram­me­ring som huvud­in­tres­se, och tyc­ker även om att roll­spe­la, då blir det främst spe­lan­de onli­ne, eftersom jag inte har någon grupp i när­he­ten av där jag bor. Roll­spel som lig­ger högt på lis­tan: Exal­ted, Werewolf the Apoca­lyp­se, Sha­dowrun, Mutants and Mas­terminds.

Jag tror min favo­rit­ka­rak­tär nog är Joy­ous Saga, en icke-exal­te­rad karak­tär på Dawn of a New Age som vid det här laget är på mång­as topp­lis­ta över folk som ska/kan exal­te­ras. Jag gil­lar att spe­la så otro­ligt god och snäll som hon är.

Flytt­städ­ning pågår som bäst/värst. På mån­dag åker vi ner­åt jag och pojk­vän­nen, och då ska all­ting vara åtminsto­ne näs­tan ihop­pac­kat, eftersom mina för­äld­rar och vi åker upp i mitten/slutet av juli. Så vi ska tvät­ta, pac­ka, stä­da, kanske skru­va isär… Så att vi har så litet som möj­ligt som behö­ver göras när vi kom­mer upp igen. Jag kom­mer sak­na den här lägen­he­ten, men nu är det dags att skaf­fa jobb!