Kalla wraps till tågresan

Vi åker kloc­kan sex på mor­go­nen. Det­ta bety­der att vi inte kom­mer att äta något innan vi åker, men där­e­mot behö­ver vi defi­nivt något att äta under resan. Nuför­ti­den går det att åka direkt ner till när­mas­te sta­tion utan att behö­va åka via Göte­borg, så vi kom­mer inte ens kun­na stan­na och äta en varm­korv där.

Vi har slut­li­gen bestämt oss för wraps, anting­en tor­til­la­bröd eller tunn­bröd. Fyll­ning­en är fort­fa­ran­de obe­stämd, myc­ket eftersom jag har hit­tat så många intres­san­ta recept.

 • Rökt lax­rö­ra med rom, lök och cre­me fraiche
 • Kyck­lingsal­lad med bacon
 • Rost­biff med phi­la­del­p­hi­a­ost, kryd­dor och avoca­do

Slut­lig ide:

Kal­la texmex kyck­ling­w­raps med avoca­do

Två por­tio­ner

 • Två tor­til­la­bröd eller tunn­bröd
 • Två avoca­do i mind­re bitar
 • Kyck­ling­fi­le i mind­re bitar
 • Texmex kryd­da eller stir­fry, vi får se vad som ser intres­sant ut
 • Sal­sa
 • Phi­la­del­p­hi­a­ost
 • Grön­sa­ker — sal­lad, tomat, äpp­len, gur­ka, vad man nu tyc­ker man vill ha
 1. Stek kyck­ling­fi­len med kryddan/stirfry
 2. Bred phi­la­del­p­hi­a­ost på brö­den, lägg på grön­sa­ker i mind­re bitar
 3. Lägg kyck­ling­en på grön­sa­ker­na
 4. Top­pa med sal­sa, rul­la ihop, even­tu­ellt med folie

Tis­dag mor­gon. Det blid­de ing­et kyck­ling­w­raps.

Vad blid­de det då då?

Det blid­de sam­ma sak, men med citron/chipotle kryd­dad fläsk­fi­le istäl­let för kyck­ling, eftersom vi fort­fa­ran­de hade ett paket kvar i kylen, så det ugns­ba­ka­des.